Coverslip

Coverslip

  • Microscope Glass Coverslip

    Mikwoskòp Glass Coverslip

    Mikwoskòp Glass Kouvèti glise te fè soti nan klè ak optik vre glas.

    Kouvèti yo itil pou kenbe echantiyon ou plat epi an plas pou obsèvasyon anba yon mikwoskòp.